Vissza

KLAPSZKY EMIL - TERLAKY TAMÁS: Az ellipszoid módszerről

Dolgozatunkban az ellipszoid módszer egy rövid, újszerű tárgyalását adjuk. Célunk a módszer fő lépéseinek egyszerű, lehetőleg elemi bizonyítása, az ellipszoid módszer önmagában teljes, minden részletét összefoglaló tárgyalása. A feladat méretének mérésére egy a szokásostól eltérő konstanst vezetünk be. Nem célunk az elméleti korlátok javítása, vagy a legélesebb elméleti korlátot adó változat közlése.