Vissza

1987-88. XX évfolyam 2-3.

ZSOLNAI LÁSZLÓ: Önérdekű gazdasági döntések és következményeik.

A hagyományos közgazdasági doktrína szerint, ha a gazdasági szereplők, szigorúan önérdekeiket követik, akkor ezzel a közjót mozdítják elő. Dolgozatom 1-3. pontjában az önérdekű ...

TUDOMÁNYOS ÉLET: Az operációkutatás helye és szerepe a módszertani kutatások körében

Az utóbbi években számos olyan dolgozat jelent meg nemzetközi folyóiratokban [4], [7], [8], ill. az IFORS (International Federation of Operational Research Societies) volt elnökének úr üzeneteiben, ...

SIMONOVITS ANDRÁS: A szocialista gazdaság beruházási ciklusainak matematikai modellje

Dolgozatomban a szocialista gazdaság beruházási ciklusait egy viszonylag egyszerű. matematikai modellel vizsgálom. Folytatva a SIMONOVITS (1987) és (1988a) dolgozatpárban elkezdett munkát, olyan ...

NEMÉNYI JUDIT: Az időben változó paraméterű modellek alkalmazási lehetőségei

A klasszikus, lineáris, többváltozós regressziós modellek alkalmazásakor feltételezzük, hogy a magyarázó változók átlagos változása a megfigyelési időszak egészében a becsült, konstans paramétereknek ...

MÁTYÁS LÁSZLÓ: Szimultán panelmodellek becslése

Az idősorok és keresztmetszeti adatok együttes felhasználásának a gyakorlatban legjobban bevált módja a panelmodellek alkalmazása. A hagyományos (MÁTYÁS, 1986b) és a dinamikus (MÁTYÁS, 1987/88) ...

MÁTYÁS LÁSZLÓ: Dinamikus panelmodellek becslése

Az idősorok és keresztmetszeti adatok együttes felhasználásának - az input és az output információt növelő szerepe következtében - rendkívül fontos helye van az ökonometriai vizsgálatokban. A ...

KLAPSZKY EMIL - TERLAKY TAMÁS: Az ellipszoid módszerről

Dolgozatunkban az ellipszoid módszer egy rövid, újszerű tárgyalását adjuk. Célunk a módszer fő lépéseinek egyszerű, lehetőleg elemi bizonyítása, az ellipszoid módszer önmagában teljes, minden ...

HUNYADI LÁSZLÓ - RÉVÉSZ TAMÁS: Modell az energiaár hatásainak vizsgálatára

A Világbank a Magyarországnak nyújtandó energia-racionalizálási hitel kapcsán 1986-ban azzal a kéréssel fordult az illetékes magyar szervekhez, hogy Magyarországon átfogó tanulmány mérje fel a ...