Vissza

ZSOLNAI LÁSZLÓ: Önérdekű gazdasági döntések és következményeik.

A hagyományos közgazdasági doktrína szerint, ha a gazdasági szereplők, szigorúan önérdekeiket követik, akkor ezzel a közjót mozdítják elő. Dolgozatom 1-3. pontjában az önérdekű gazdasági döntéshozatal újfajta modelljét adom a Tversky-Kahneman-féle "prospect theory" és a téridő diszkontálás elmélete alapján, majd 4. pontban megmutatom, hogy aönérdekűség szükségképpen vezet "közrosszak" létrejöttéhez a gazdaságban (ökológiai és humán károsodás, illetve katasztrófák).