Vissza

BERDE ÉVA: Közjószág allokálása laboratóriumi körülmények között

A cikk egy olyan, a potyautas problémát szimuláló játékot ismertet, melyet a szerző saját egyetemi hallgatóival próbált ki. A játék két tanulsággal is szolgált. Egyrészt megmutatta, hogy a közgazdasági problémák szimulálása a mikroökonómiai tananyag elsajátításának rendkívül élvezetes és tágabb körben is alkalmazható módja, másrészt pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a közgazdasági összefüggések ismerete nem vezet feltétlenül társadalmilag optimális döntéshez.