Vissza

FÜLÖP PÉTER: M. Kalecki konjunktúraciklus-modelljének matematikai bírálata

Dolgozatomban Michal Kalecki "A Konjuntúraciklus" című tanulmányában (lásd Kalecki (1980) 184-200. o.) megfogalmazott konjunktúraciklus-modellel foglalkozom. A probléma megközelítésénél, az alkalmazott vizsgálati módszernél irányadó volt számomra R. Frisch tanulmánya (Frisch (1935)), valamint G. Gandolfo könyve (Gandolfo (1980)).