Vissza

MELLÁR TAMÁS - RAPPAI GÁBOR: A fogyasztás alakulása a magyar gazdaságban

A szerzők tanulmányukban az elmúlt 30 év magyar lakossági fogyasztásának és fogyasztói magatartásának alakulását vizsgálják egyensúlyi és nem-egyensúlyi modellek segítségével. Egyensúlyi ökonometriai modellek segítségével mutatták meg, hogy a permanens jövedelem-hipotézisen alapuló előretekintő, racionális fogyasztói magatartást feltételező modellek a magyar viszonyokra nem alkalmazhatók. Magyarországon a lakossági fogyasztást az elmúlt időszak fogyasztásán túl más, a fogyasztók jövedelmi és vagyoni helyzetét meghatározó tényezők befolyásolták. Ezzel szemben a "current income" hipotézis sokkal inkább alkalmazható a magyar fogyasztási viszonyok leírására. A becslések szerint a lakosság 80-90 százaléka rendszerint azt az egyszerű szabályt követi fogyasztási döntései kialakításakor, hogy teljes egészében elkölti a rendelkezésre álló aktuális jövedelmét.