Vissza

1993. XXIII évfolyam 3-4.

VINCE MÁRIA: Az árváltozások és a jövedelemszint változása közötti kapcoslat modellezése az élelmiszergazdaságban

Az élelmiszergazdaság fejlődésének alapvető feltétele a jövedelemérdekeltség biztosítása a vertikális lánc minden eleme szintjén. Az a feltevés, hogy a feladat megoldható az élelmiszergazdasági ...

Szigma 1993 / 3-4. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

SIMON ANDRÁS: A kelet-ázsiai kereskedelem modellje

E modell a nemzetközi kereskedelem magyarázatának új megközelítésén alapszik. Ennek a megközelítésnek az elméleti alapjait [1]-ben ismertettem. Lényege, hogy a termékek változatainak gazdagításával ...

CSISZÁR IMRE: Entrópiamaximalizálás és rokon módszerek: Axiomatika, algoritmusok

Az entrópia eredetileg fizikai fogalom. A termodinamika második főtétele szerint zárt rendszerben az entrópia sohasem csökken, és az egyensúlyi állapotban éri el a maximumát. Az információelmélet ...