Vissza

SIMON ANDRÁS: A kelet-ázsiai kereskedelem modellje

E modell a nemzetközi kereskedelem magyarázatának új megközelítésén alapszik. Ennek a megközelítésnek az elméleti alapjait [1]-ben ismertettem. Lényege, hogy a termékek változatainak gazdagításával az exportálók változatlan árak mellett, tehát a kereslettől függetlenül növelhetik exportjukat. Így exportjuknak csak költségeik szabnak határt, akár a klasszikus tökéletes piaci modellben. E felfogás alkalmazására a kelet-ázsiai régió gazdasága a legjobb terep, mert kiváló példát nyújt egyes exportálók drámai előretörésére a világpiacon.