Vissza

VINCE MÁRIA: Az árváltozások és a jövedelemszint változása közötti kapcoslat modellezése az élelmiszergazdaságban

Az élelmiszergazdaság fejlődésének alapvető feltétele a jövedelemérdekeltség biztosítása a vertikális lánc minden eleme szintjén. Az a feltevés, hogy a feladat megoldható az élelmiszergazdasági rendszer főbb láncszemei közti jövedelemátcsoportosítással ellentmond a tényeknek, mert például jelenleg Romániában nem csak a mezőgazdasági, de az élelmiszeripari egységek jó része is ráfizetéses vagy jobb esetben is az átlagos nemzetgazdasági jövedelmezőségi rátánál alacsonyabb értéket ér el. A valós feladat: megteremteni a jövedelemtermelés feltételeit minden egyes láncszem vonatkozásában. Tanulmányunkban a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén vizsgáljuk azoknak a külső és belső feltételeknek az összefüggéseit, amelyek a jövedelmezőség változását befolyásolják.