Vissza

KRAJNYÁK KORNÉLIA: A várakozások szerepéről az árfolyam időbeni alakulásában

A gazdasági alanyok  várakozásai befolyásolják a valutaárfolyam alakulását (mi itt konvertibilis, lebegő árfolyamú valutákkal foglalkozunk). A várakozások képzésének mikéntje hat az árfolyam külső sokkhoz való alkalmazkodási folyamatára. A cikk azt vizsgálja, miként alakul az árfolyam a külső körülmények előrejelzett megváltozása után egy egyszerű monetáris modellben. A sokkhatást egy gazdaságpolitikai intézkedéssel: a gazdaságban levő nominális pénzmennyiség előre bejelentett megváltoztatásával (növelésével) szemléltetjük. Megmutatjuk, hogy ez a hazai valuta leértékelődéséhez vezet, s az árfolyam időbeli pályája függ attól: milyen várakozási hipotézist alkalmaztunk. Illusztráljuk a racionális várakozások azon tulajdonságát, hogy – még mielőtt az exogén adottságok megváltoznának – a gazdasági szereplők, s így a makrogazdasági folyamatok is azonnal reagálnak a releváns információkra. Kiemelünk továbbá néhány különbséget a racionális és bizonyos nem racionális várakozások között.