Vissza

1994. XXV évfolyam 1-2.

Társasági hírek

Beszámoló a Bródí Andás 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi konferenciáról   "Ezeket a sorokat Ziermann Margit emlékének ajánlom, aki Chikán Attila szavait használva egész biztosan így ...

Szigma 1994 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

SZÉP KATALIN: Mezőgazdasági kistermeléssel foglalkozó háztartások gazdálkodási modelljei

A mezőgazdaságban az átlagos üzemméretek országonként eltéréseket mutatnak, azonban szinte minden országban jelentős a családi gazdaságok száma, gazdasági szerepe. A gazdaságos üzemméretek állandó ...

STAHL JÁNOS : A biztosítási matematika illeszkedési problémája és a matematikai programozás

Ez a cikk matematikai eredményt nem tartalmaz, „mindössze” a matematikai programozás alkalmazásának egy lehetőségével szeretnénk foglalkozni. Hogy ezen alkalmazásnak a most következő vázolása a ...

Könyvekről

LARRY E. SHIRLAND: Statistical Quality Control with Microcomputer Applications.

KRAJNYÁK KORNÉLIA: A várakozások szerepéről az árfolyam időbeni alakulásában

A gazdasági alanyok  várakozásai befolyásolják a valutaárfolyam alakulását (mi itt konvertibilis, lebegő árfolyamú valutákkal foglalkozunk). A várakozások képzésének mikéntje hat az árfolyam külső ...

GYETVÁN FERENC: Játékelméleti megközelítés a hatalmi erők eloszlásának értékelésére a Magyar Parlamentben

A játékelmélet politikai problémákra történő alkalmazásának egyik érdekes köre a választási eljárások, valamint a választott testületek hatalmi struktúrájának modellezése és elemzése. A következőkben ...

DARVAS ZSOLT-ZÖLD ESZTER: Ökonometriai eljárások a kiszorítási hatás elemzésére

A konvencionális makroökonómiai felfogás szerint az állami adósság növekedésével finanszírozott államháztartási hiány a hitelpiacon pótlólagos keresletet támasztva, a kamatszint emelkedésén keresztül ...