Vissza

SZIDAROVSZKY FERENC – MOLNÁR SÁNDOR : Diszkrét dinamikus oligopol játékok stabilitásáról

Diszkrét időskála mellett vizsgálunk dinamikus oligopol játékokat. A játékok egyensúlypontjának globális aszimptotikus stabilitását vizsgáljuk meg először, feltételezve, hogy a játékosok adaptívan becslik meg minden időszakban a többi játékos által együttesen termelt mennyiségeket. Speciális esetként a Cournot-féle becslés esetére kapunk eredményeket. Az alapmodellen kívül megvizsgáljuk azokat az eseteket is, amikor a játékosok csak korlátozottan változtathatják stratégiáikat, vagy a stratégia-változtatás költségekkel jár. Befejezésül egy speciális szekvenciális modellt tanulmányozunk, amikor egy-egy időszakban csak egy-egy játékos változtat (valamilyen sorrendben) stratégiáján.