Vissza

1994. XXV évfolyam 4.

Szigma 1994 / 4. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

SZIDAROVSZKY FERENC ÉS MOLNÁR SÁNDOR: Adaptív és extrapolatív becslések egy speciális diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellben

Dolgozatunkban egy speciális diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellt vizsgálunk. Feltesszük, hogy minden időpontban egyensúlyban van a kereslet és a kínálat. A termelők először megbecsülik a ...

MOLNÁR SÁNDOR ÉS SZIDAROVSZKY FERENC: Egy diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modell stabilitásáról

Dolgozatunkban Arrow (1960) dinamikus piacmodelljét és dinamikus oligopol modelleket kapcsolunk össze egy olyan diszkrét dinamikus rendszerré, amely egyaránt kezelni tudja a termelők és fogyasztók ...

MIHÁLYFFY LÁSZLÓ: Meghiúsulások kompenzálása lakossági felvételekben: egy speciális lineáris inverz probléma

A dolgozatban vizsgált probléma matematikai szempontból a lineáris inverz problémák körébe tartozik, amelyekről Csiszárnak a Szigmában nemrégen megjelent dolgozata nyújt részletes áttekintést. A ...

GOLDNER GÁBOR – VIZVÁRI BÉLA: Megjegyzések Forgó Ferenc egy problémájához

Forgó Ferenc tárgyalja az alábbi problémát [3]. Tekintsünk egy gazdasági egységet, amely n darab további részből áll, amelyek maguk is lehetnek gazdasági egységek vagy munkacsoportok vagy természetes ...

CSÁKI PÉTER, CSISZÁR LEVENTE, FÖLSZ FERENC, KELLER KRISZTINA, LÓRÁNT GÁBOR, MÉSZÁROS CSABA, RAPCSÁK TAMÁS, TURCHÁNYI PIROSKA: A vezetői döntéshozatal folyamatának támogatása személyi számítógépen, Windows környezetben

Az MTA SZTAKI Operációkutatás és Döntési Rendszerek Osztálya több éve fejleszt személyi számítógépen (azok lokális hálózatán) Windows környezetben futó döntéstámogató rendszert, amely olyan döntési ...