Vissza

SZIDAROVSZKY FERENC ÉS MOLNÁR SÁNDOR: Adaptív és extrapolatív becslések egy speciális diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellben

Dolgozatunkban egy speciális diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellt vizsgálunk. Feltesszük, hogy minden időpontban egyensúlyban van a kereslet és a kínálat. A termelők először megbecsülik a várható árat, majd az így adódó várható hasznukat optimalizálják. A rendszer globális aszimptotikus stabilitását vizsgáljuk meg statikus, adaptív és extrapolatív becslések mellett.