Vissza

BORGULYA ISTVÁN: Egy osztályzaton alapuló Fuzzy rendező módszer

A fuzzy logika alkalmazására egyre több példát láthatunk. Segítségével természetesebb módon kezelhetjük a nem véletlen jellegűen pontatlan, bizonytalan fogalmakat, döntéseket. Rendező módszerei is fontos szerepet játszanak a gyakorlatban, számos területen felhasználhatók a döntés előkészítésben. Egy jogi esetet rendező feladat kapcsán én is alkalmaztam e rendező módszereket, illetve saját rendező módszert is kifejlesztettem, mely R. Jain több kritérium szerinti alternatíva rendező módszeréhez hasonló. Ezen “osztályozó-módszer” az oktatásban megszokott osztályozás elvén alapul. Az alternatívákat leíró kritériumértékeket osztályzatként adja meg, és az alternatívát leíró osztályzatok fuzzy halmazait aggregálva, minden alternatívához egyetlen extra osztályzatot rendel. Az alternatívák az extra osztályzatok alapján rendezhetőek. Az “osztályozó-módszer” a mintapéldák szerint általánosan alkalmazható rendezésre. Más rendező módszerek, mint pl. az ELECTRE  II. a Yager-módszer összevetve hasonló eredményeket ad.