Vissza

FOGALMAK ÉS MÓDSZEREK: KATITS ETELKA: A belső vállalati növekedés finanszírozási modellje

A várható hozamokból számított tőkeérték változására épülő finanszírozási modell leírásához aapelveket és feltételeket kell lerögzíteni. Itt azt szeretnénk bemutatni, hogy két – az un. szükséges és hatékony – alapelv rögzítése közül egy is elegendő a vállalati – kizárólag – belső finanszírozási forrásokból tervezetett növekedési program létezéséhez.