Vissza

MOLNÁR SÁNDOR – SZIDAROVSZKY FERENC: Folytonos dinamikus termelői-fogyasztói modellek stabillitásáról

Dolgozatunkban folytonos időskálájú termelői-fogyasztói rendszerek globális aszimptotikus stabilitását vizsgáljuk meg. Feltesszük, hogy az árdinamizmus megegyezik Arrow (1960) modelljével, viszont a piaci kínálat profitmaximalizáló termelők együttes termeléseként áll elő. Kimutatjuk, hogy Courton-féle bcslések mellett a rendszer mindig globális aszimptotikusan stabilis, viszont adaptív és extrapolatív becslések mellett a becslési Mk paramétereknek elegendő nagyoknak kell lenniük ahhoz, hogy ezt a típusú stabilitást garantálni tudjuk.