Vissza

1995. XXVI évfolyam 3-4.

ZIERMANN MARGIT – MICHALETZKY GYÖRGY: Idősorok faktoranalízise

Jelen cikk a Magyar Operációkutatási Társaság 1994. évi rendes Közgyűlésén elhangzott előadásnak írásos változata. Az előadás első részét Ziermann Margit, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ...

Szigma 1995 / 3-4 szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

MOLNÁR SÁNDOR – SZIDAROVSZKY FERENC: Folytonos dinamikus termelői-fogyasztói modellek stabillitásáról

Dolgozatunkban folytonos időskálájú termelői-fogyasztói rendszerek globális aszimptotikus stabilitását vizsgáljuk meg. Feltesszük, hogy az árdinamizmus megegyezik Arrow (1960) modelljével, viszont a ...

FOGALMAK ÉS MÓDSZEREK: KATITS ETELKA: A belső vállalati növekedés finanszírozási modellje

A várható hozamokból számított tőkeérték változására épülő finanszírozási modell leírásához aapelveket és feltételeket kell lerögzíteni. Itt azt szeretnénk bemutatni, hogy két – az un. szükséges és ...

BORGULYA ISTVÁN: Egy osztályzaton alapuló Fuzzy rendező módszer

A fuzzy logika alkalmazására egyre több példát láthatunk. Segítségével természetesebb módon kezelhetjük a nem véletlen jellegűen pontatlan, bizonytalan fogalmakat, döntéseket. Rendező módszerei is ...

BARANCSUK JÁNOS: A helyettesítés és komplementaritás értelmezési problémái a közgazdasági elméletben II.

Tanulmányunk I. részében bemutattuk, hogy a jószágok helyettesítő/komplementer viszonyának tesztelése során a jövedelmi hatás által közvetített torzítások kiszűrhetőek, ha a fogyasztói preferenciákat ...