Vissza

BESSENYEI ISTVÁN: Árbecslési módszerek értékelése Szidarovszky és Molnár diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellje alapján

Dolgozatomban a Szidarovszky és Molnár (1994a) által definiált diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellben bevezetett különféle árbecslési módszereket vetem egybe. Az összehasonlítás és értékbecslés alapja a különféle árbecslések alkalmazása esetén elérhető termelői többlet. Mivel egyensúlyi helyzetben valamennyi termelő az árbecslés módszerétől függetlenül azonos profithoz jut, a dolgozat elsősorban az egyensúlytalanság esetére koncentrál. A módosított modell megváltozott stabilitási viszonyai azonban szükségessé teszik a stabilitás legalább egy elegendő feltételének levezetését is.