Vissza

FORGÓ FERENC: Martos Béla matematikai programozási munkássága

Magyarországon az 50-es évek második felében kezdtek el néhány tudományos műhelyben (MTA Matematikai Kutató Intézete, MTA Közgazdaságtudományi Kutató Intézete, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) komolyabban foglalkozni eleinte lineáris programozással, majd a nemlineáris programozással is. Ezen a területen elsősorban amerikai tudósok tették meg az első igen fontos lépéseket és az akkori körülmények között már az is nagy eredménynek számított, ha ezekhez a forrásokhoz valaki hozzá tudott jutni és szakmai körökben valamint az egyetemeken terjeszteni tudta. Még nagyobb teljesítmény rövid időn belül ezen tudományág fejlődéséhez érdemben hozzájárulni.