Vissza

HAJDU OTTÓ: Relatív depriváció és szegénység: a jövedelmi transzfer deprivációs hatása

Egy társadalomban a szegénység fokának megítélésekor alapvető szempont a szegények létszámának, továbbá a szegények körében a jövedelmek szóródásának, a szegények jövedelemeloszlásának a figyelembevétele. A szegények jövedelmi eloszlásának egyik alapvető jellemzője átlagos jövedelmük szintjének a szegénységi küszöbhöz való viszonya, vagyis a szegénység intenzitása.Úttörő munkájában Amartya Sen (1976) hívta fel a figyelmet arra, hogy a szegénység mérése során - a szegénység mérése során - a szegénységi index összetevőjeként - figyelmet kell szentelnünk a szegények körében értelmezett jövedelmi szóródás mértékének is.