Vissza

KOMÁROMI ÉVA: Információelméleti módszerek a biztosításban

Az információtartalom, entrópia, információdivergencia információelméleti fogalmak, de széles körű alkalmazással bírnak ezek a fogalmak a fizikában, biológiában, orvostudományban, mezőgazdaságban, regionális tervezésben, alakfelismerésben és természetesen a közgazdaságtan, pénzügy, biztosítás területén is. A szolgáltatások és díjak, tartalék, függőkár, megtartás stb. számításához elengedhetetlen a statisztikai módszerek alkalmazása, a számítógépek jelenléte egyben lehetővé és természetessé is teszi az aktuárius számára a rendszeres statisztikai kiértékelést. Ebben a dolgozatban a statisztika egyik olyan területével foglalkozunk, amelyben a feltételek melletti optimalizálás kiemelt jelentőséggel bír. Eleinte a használt fogalmakat tisztázzuk, a matematikai apparátust mutatjuk be, majd az alkalmazás lehetőségét három példán illusztráljuk.