Vissza

PINTÉR JÁNOS: Folytonos és Lipschitz-folytonos globális optimalizáció: Algoritmusok és alkalmazások

A dolgozat célja a folytonos és Lipschitz-folytonos szerkezetű globális (több-extrémumú) optimalizálási feladatok körének áttekintő tárgyalása. Összefoglaljuk a globálisan konvergens adaptív partíciós algoritmusokra vonatkozó alapfogalmakat és fő eredményeket, és tárgyaljuk az implementáció kérdéseit is. Végül néhány alkalmazási esettanulmányt ismertetünk. A dolgozat a Pintér (1995b) monográfián, illetve az annak alapján benyújtott akadémiai doktori téziseken alapul. A technikai részleteket illetően erre a könyvre, valamint az irodalomjegyzékben felsorolt munkákra utalunk.