Vissza

SOMOGYI LÁSZLÓ: A kamat, a jelenérték és a kölcsöntörlesztés optimalizálása

a kamattól elvárjuk, hogy ekvivalenssé tegye egy jelenbeli összeg és egy helyette felkínált jövőbeli pénzáram jelenértékét. Meglepő, de rávilágítunk, hogy napjaink kamatszámításának gyakorta - elvárásunk ellenére - lehetőséget nyújt a kölcsönügyletek jelenértékével való manipulálására (ezt ne kifejezés negatív jelentésével értsük)! Megmutatjuk, hogy léteznek olyan egzakt és meghatározható paraméterek, melyek figyelembevételével egy kölcsönügylet nem-zéró összegű játszmaként tekinthető, így a törlesztés ütemezésének helyes megválasztása által lehetségessé válik, hogy annak jelenértéke mind a kölcsönt adó, mind a kölcsönt felvevő számára egyidőben pozitív és optimális legyen! Röviden bemutatásra kerül egy algoritmus, mely a vázolt optimalizálási lehetőséget - az ismertetett modell feltételrendszerének általános eset felé való továbbfejlesztésével - a kölcsönből finanszírozott lízingbeadás példáján szemlélteti.