Vissza

SZIDAROVSZKY FERENC: További megjegyzések Forgó Ferenc egy problémájához

Forgó egy korábbi dolgozatában kimutatta, hogy alkalmas feltételek mellett a hatékony és racionális ösztönzés akkor és csak akkor esik egybe, ha az f jövedelemfüggvény kielégíti az 

egyenlet, ahol a ∇f az f gradiensvektora. Dolgozatunkban az egyenlet megoldásainak pontos leírását adjuk meg, kimutatva, hogy egy n-változós, valós értékű függvény alkalmas differenciálhatósági feltételek és pozitív elsőrendű parciális deriváltak mellett akkor és csak akkor elégíti ki az egyenletet egy K kúpon (K ⊂ Rn+), ha az elsőrendű parciális deriváltak hányadosai valamennyien konstansok és f(0) = 0.