Vissza

HAJDU OTTÓ: Relatív depriváció és szegénység: A szegénység depriváltságérzékeny mérése

Mivel a szegénység nemcsak az egyének, hanem a társadalom számára is teher, ezért a jövedelmi eloszlás számszerű jellemzése során megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk a szegénység társadalmi szintű mértékének és összetevőinek (kiterjedtségének, intenzitásának, struktúrájának), valamint a szegénység időbeli, területi, társadalmi rétegek, családtípusok stb. szerinti összehasonlításának is. További kérdések, hogy a szegénység jelenléte milyen mértékben csökkenti a társadalmi jólétet, illetve, hogy a szegénység eliminálása mekkora erőfeszítést igényelne a társadalomtól. A szegénység egzakt jellemzése tehát tömör, "beszédes" jelzőszámok használatát is igényli, amely mértékek a szegénység létszámaránya és átlagos jövedelmi szintje mellett a jövedelmi eloszlás struktúráját, a jövedelmek szóródását is figyelembe kell, hogy vegyék.