Vissza

HÜTTL ANTÓNIA: A bruttó hazai termék, azaz a GDP statisztikája

A bruttó hazai termék, közismert angol betűjelével a GDP, talán a leggyakrabban hivatkozott statisztikai mutatószám. Erőssége, hogy egyetlen skalárba tömörítve és halmozódásmentesen fejezi ki a gazdaság összesített teljesítményét. Minthogy értéke nem függ a szervezeti és technológiai kapcsolatoktól és azok változásaitól, ezért igen alkalmas a gazdasági fejlettség térbeli és időbeni összehasonlítására. A gazdaság egészét átfogó mérőszám, így leggyakrabban ezt használják viszonyítási alapnak a részjelenségek relatív szintjének jellemzésére.