Vissza

1997. XXVIII évfolyam 1-2.

TUDOMÁNYOK ÉLET: Beszámoló a 7. MINI EURO Konferenciáról

Az Operációkutatási Társaságok Európai Szövetsége (EURO) 1997. március 24-27. között a belgiumi Bruges-ben rendezte meg a hetedik kiskonferenciáját. A konferencia főbb témái a következők voltak: ...

PAULER GÁBOR: Az "életlen" hallmazok aritmetikája nem "tökéletlen" aritmetika

Jelen tanulmányban elsőként az eddigi fuzzy aritmetikai módszereket értékeljük, majd szakaszonként lineáris tagságfüggvények definiálása és a maxmin szkennelési technika alkalmazása révén olyan új ...

KÖNYVEKRŐL: HUNYADI LÁSZLÓ-MUNDRUCZÓ GYÖRGY-VITA LÁSZLÓ: Statisztika

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Statisztikai tanszékén készült statisztika tananyagoknak hosszú előzménye van, a több évtizeden keresztül sok kiadást és átdolgozást megélt Köves ...

HÜTTL ANTÓNIA: A bruttó hazai termék, azaz a GDP statisztikája

A bruttó hazai termék, közismert angol betűjelével a GDP, talán a leggyakrabban hivatkozott statisztikai mutatószám. Erőssége, hogy egyetlen skalárba tömörítve és halmozódásmentesen fejezi ki a ...

HAJDU OTTÓ: Relatív depriváció és szegénység: A szegénység depriváltságérzékeny mérése

Mivel a szegénység nemcsak az egyének, hanem a társadalom számára is teher, ezért a jövedelmi eloszlás számszerű jellemzése során megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk a szegénység társadalmi ...

BRÓDY ANDRÁS: A Leontief-mátrixok második sajátértékéről

Leontief és Neumann modellekkel dolgozva feltűnt, hogy az egyensúlyi pálya kiszámítása nagy rendszerekben kevesebb mátrixszorzást igényel. Ezért vizsgáltam e mátrixok szubdomináns sajátértékét, mivel ...

1997. XXVIII. évfolyam - 1-2. szám

A teljes Szigma 1997 / 1-2 szám egészben letölthető itt. SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi ...