Vissza

VÖRÖS JÓZSEF: Rugalmasság és minőség párhuzamos fejlesztése

Ezen tanulmányban egy olyan modell fejlesztése történik, mely figyelembe veszi a termelési folyamat minőségnövekedésének valamint az átállási idők csökkentésének párhuzamos lehetőségét. Mint ismeretes, a korábbi termelési paradigmák kizárták a minőség és tömegtermelés egyidejűségét egészen a Toyota Termelési Rendszer (TTR) megjelenéséig, és mindmáig ismeretlenek olyan modellek, melyek sikeresen fogalmazzák meg a jelenséget. Modellünk megkülönböztető jegye, hogy a gazdaságos sorozatnagyság meghatározásánál véges termelési rátát tételezünk fel, továbbá azt tételezzük fel, hogy zérushoz közeli átállási idők elérésének költsége nem lehet végtelen. Mindemellett, mint ahogy az a TTK-ben is van, a termelő berendezések elrendezése lehetővé teszi at előforduló minőségi problémák azonnali észrevételét és orvoslását. Analízisünk eredménye a fent említett modern termelési paradigmát támogatja, mely szerint a termelési folyamat rugalmasságának és megbízhatóságának növelése egymást erősítő folyamatok.