Vissza

MAJOR KLÁRA: Nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek változási tendenciái Empirikus vizsgálat bootstrap módszerrel

A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek időbeni alakulása számos újabb vizsgálat tárgyát képezi. A jelen dolgozatban jövedelem alatt az egy főre jutó reál GDP-t fogjuk érteni, és azok különbözőségeit.

A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatának egyik lehetséges módja egyenlőtlenségi mutatók számításán keresztül vezet. Az irodalomban több különböző mutató is létezik, melyek az egyenlőtlenségek különböző aspektusát ragadják meg és jellemzik. A mutatók egy része paraméterek függvénye is lehet, ily módon nem csak egyszerűen egyenlőtlenségi mutatókról, de valójában mutatócsaládokról érdemes beszélni. Az egyenlőtlenségek mutatószámokkal történő jellemzése esetén felmerül az egyes mutatók statisztikai jellemzőinek kérdése is, nevezetesen hogy a következtetések levonása során milyen mértékben lehet építeni a kapott eredményekre.