Vissza

KOVÁCS ERZSÉBET: Módszertani megjegyzések a nyugdíjpénztárak befektetési teljesítményének méréséhez

A tanulmány a teljesítménymérés fontosságának és nehézségeinek összefoglalása után betekintést ad a befektetési teljesítmények mérésére használatos – a hozam mellett a kockázatot is figyelembevevő – mutatószámok körébe. A mutatószámok ismertetésén túl önkéntes nyugdíjpénztárak adatainak statisztikai elemzésével hasonlítja össze a hozam és hozam/szórás hányadosok alapján mért teljesítmények eltérő alakulását. Az összehasonlításra felhasználható sokváltozós statisztikai módszerek bemutatása mellett kitér a kockáztatott érték (VaR) kiszámítására és alkalmazási lehetőségére is.