Vissza

FARAGÓ MIKLÓS: Nyugdíjpénztárak jövőbeli kifizetéseinek becslése a centrális határeloszlás tétel alkalmazásával

Egy nyugdíjpénztár jövőbeli járadék-kifizetéseinek egy adott pillanatra vonatkoztatott jelenértéke valószínűségi változó, mely a tagok koreloszlásától és halálozási valószínűségeitől függ. Biztonsági szempontból szükséges, hogy a pénztár időről időre vizsgálja e valószínűségi változó eltérését a várható értéktől. E dolgozatban megmutatjuk – először a tagok egy kohorszára, majd a teljes tagságra vonatkozóan -, hogy e valószínűségi változó eloszlása bizonyos feltételek mellett normális eloszláshoz tart a létszám növelésével. A dolgozat utolsó részében tovább általánosítjuk az addig elért eredményeket valószínűségi változók sorozatának egy még bővebb osztályára.