Vissza

2000. XXXI évfolyam 1-2.

Szigma 2000 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, Fax: ...

KÖNYVEKRŐL: ZALAI ERNŐ: Matematikai közgazdaságtan

2001. február 8-án ünnepélyes keretek között mutatta be a KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó egyik legújabb termékét, Zalai Ernő akadémikusnak, a BKÁE tanszékvezető egyetemi tanárának a matematikai ...

KOMLÓSI SÁNDOR: Pozitív szubdefinit mátrixokról és általánosításaikról

Martos Béla az 1960-as évek végén bebizonyította, hogy a kvadratikus függvények kvázikonvexitását az Rn nemnegatív ortánsán egy új, általa bevezetett mátrix-tulajdonsággal, a pozitív szubdefinitással ...

FARAGÓ MIKLÓS: Nyugdíjpénztárak jövőbeli kifizetéseinek becslése a centrális határeloszlás tétel alkalmazásával

Egy nyugdíjpénztár jövőbeli járadék-kifizetéseinek egy adott pillanatra vonatkoztatott jelenértéke valószínűségi változó, mely a tagok koreloszlásától és halálozási valószínűségeitől függ. Biztonsági ...

BESSENYEI ISTVÁN: A természeti erőforrások felhasználásának optimális sorrendjéről

 A jelen tanulmány a makrogazdaság egy olyan egyszerű, dinamikus modelljét ismerteti, melyben a kimeríthetetlen természeti erőforrás felhasználásával történő termelés határköltsége meghaladja bármely ...

BADICS JUDIT – GÖMÖRI ANDRÁS: Nem particionális információs struktúra és köztudott tudás

Cikkünkben a (dinamikus) nem tejes információs játékok elméletében, a játékosok tudásának leírására használt információs struktúra és – az ugyancsak ebben az elméletben használt – köztudott tudás ...