Vissza

GALÁNTAI AURÉL: Egerváry rangszámcsökkentő algoritmusa és alkalmazásai

A rangszámcsökkentő eljárást Egerváry az ötvenes évek elejétől fejlesztette ki nemzetközileg is jelentős mátrixelméleti kutatásai keretében. A rangszámcsökkentést Egerváry többek között mátrixok rangjának megállapítására, faktorizációjára és egyenletmegoldó eljárások kifejlesztésére alkalmazta. A rangszámcsökkentő eljárás alkalmazása és vizsgálata új lendületet kapott az ABS módszerek megjelenésével [1], [3]. Dolgozatunkban az Egerváry-féle rangszámcsökkentő eljárás történetével és alkalmazásaival, valamint a rangszámcsökkentéshez kapcsolódó újabb eredményekkel foglalkozunk.