Vissza

MÓCZÁR JÓZSEF: Sajátérték-tételek a lineáris és nemlineáris Neumann-rendszerekben

A tanulmány célkitűzése a sajátérték-tételek lineáris és nemlineáris Neumann-rendszerekre történő kiterjesztése. A szigorú egyensúlyt biztosító Neumann modell a Cx = λBx és a pC = λpB általánosított sajátérték-feladattal definiálható. A probléma Perron-Frobenius tulajdonságait elsőként Mangasarian (1971) vizsgálta. A technológiailag és/vagy gazdaságilag (ir)reducibilis Neumann rendszerekre megfogalmazott Frobenius tételek bizonyításaihoz Mangasarian, Erdélyi (1967) és Stewart (1972) eredményeit használom fel.