Vissza

JÓNÁS TAMÁS - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER: Termelési és szolgáltatási folyamatok felfutásának modellezése

Vállalati folyamatokat vizsgálva arra kívánunk kísérletet tenni, hogy termelési és szolgáltatási folyamatok aggregált minőségi és megbízhatósági jellemzőinek változását a folyamatok felfutási időszakában modellezzük. A leszűkített, lineárisra visszavezetett logisztikus regressziós modell alkalmazása megteremti annak lehetőségét, hogy a technológia és a termelési kultúra termelési és szolgáltatási folyamatok felfutásában betöltött szerepét számszerűsítsük. Megközelítésünk lehetőséget nyújt a térben, illetve időben elkülönülő felfutási görbék kvantitatív összehasonlítására.