Vissza

KOVÁCS BALÁZS - KRUZSLICZ FERENC - TORJAI LÁSZLÓ: Internetes termékkritikák hasznosságának megállapítása felügyelt gépi tanulással

 

Az elmúlt évek során az Internet a vállalati marketing funkció számára is az egyik legfontosabb információforrássá nőtte ki magát. Ennek megfelelően egyre több kutatás foglalkozik az internetes felhasználók által generált dokumentumok hasznosítási lehetőségével is. A termékkritikákban (reviews, comments) rejlő információ kinyerését célzó kutatási irányok egyike, az ún. koncepció kinyerés (concept extraction), ami többek közt a termékekre vonatkozó fogyasztói ítéleteket tárja fel és elemzi. A vizsgálat fókusza lehet a felhasználói hozzászólások tartalma, de azok minősége, hasznossága is. Cikkünkben áttekintjük a termékkritika-hasznosság fogalmához kapcsolódó különböző értelmezési megközelítéseket. Célunk, hogy a termékkritikák hasznosságának automatikus megállapításához dolgozzunk ki egy mesterséges neurális hálózatot és egy Support Vector Machine-t alkalmazó felügyelt tanulási eljárást, melyben különböző szövegjellemző halmazokat használunk a tanítás során.