Vissza

BAKSA DÁNIEL - BENK SZILÁRD - JAKAB M. ZOLTÁN: Létezik "A" költségvetési multiplikátor? Fiskális és monetáris reakciók, hitelesség és költségvetési multiplikátorok magyarországon

A fiskális politikai intézkedések növekedési hatásáról (a kormányzati multiplikátorok nagyságáról) nem csupán Magyarországon, hanem a fejlettebb országokban sem alakult ki konszenzus. Azt gondoljuk, hogy a multiplikátorok nem számszerűsíthetőek egyértelműen. Vizsgálódásunkhoz egy kis nyitott gazdaság dinamikus, sztochasztikus általános egyensúlyi modelljét választottuk, melyet fiskális politikai blokkal egészítettünk ki, megkülönböztetve 5 különböző fiskális instrumentumot. A becsült modell alapján az alábbi eredményeket kaptuk: Egyrészt, az egyes fiskális instrumentumok multiplikátorai szignifikánsan különböznek egymástól. Másrészt, az, hogy a gazdaság szereplői milyen várakozásokat alakítanak ki az egyes lépések tartósságával kapcsolatban, nagyban befolyásolja a multiplikátorok mértékét. Harmadrészt, a multiplikátormértéke eltérően alakulhat annak függvényében, hogy a kormányzat milyen deficit-finanszírozási stratégiát választ (ha a deficitet a kiadások csökkentésével finanszírozzák, akkor nagyobb mértékben csökken a multiplikátor, míg ha más forrásból finanszírozza a deficitet, akkor a multiplikátor csökkenése kisebb mértékű). A monetáris reakciókkal kapcsolatban
azt találtuk, hogy egy kis nyitott gazdaságban, ahol a monetáris politika elsősorban az inflációra reagál, ott a fiskális politikai lépést támogató monetáris politika sem képes nagyban módosítani a multiplikátort, szemben a zárt gazdaságos modellek eredményeivel.