Vissza

2014. XLV évfolyam 1-2.

VARGA JÁNOS - JAN IN'T VELD: A 2000-2006 közötti kohéziós politikai kiadások hatásainak modell-alapú elemzése: szimulációl a Quest III modellel

Az EU költségvetésének több mint egyharmadát a kohéziós politikára fordítják azzal a céllal, hogy elősegítse a gazdasági és társadalmi kohéziót az Európai Unió országai  között. Nagymértékű fiskális ...

VARGA ATTILA - JÁROSI PÉTER - SEBESTYÉN TAMÁS: A GMR-európa modell és alkalmazása EU kohéziós politikai reformok előzetes hatásvizsgálata során

A GMR fejlesztéspolitikai hatáselemző modellrendszer kidolgozása és annak folyamatos fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folyó kutatások eredménye. A tanulmányban ...

Szigma 2014 / 1-2 szám

A teljes Szigma 2014 / 1-2 szám egészben letölthető itt.

RÉVÉSZ TAMÁS - ZALAI ERNŐ: Egy gazdaság-energia-környezet kapcsolatok elemzésére alkalmazott általános egyensúlyi (GEM-E3) modell felépítése és alkalmazása

A cikk szorosan kapcsolódik a számszerűsített általános egyensúlyi modellek elméletét, nemzetközi és hazai alkalmazásait bemutató 2012-es Szigma cikkünkhöz. Először a gyakorlati alkalmazások ...

MELLÁR TAMÁS - VARGA ATTILA - ZALAI ERNŐ: A gyakorlati általános egyensúlyi elemzések dimenziói: iparági szerkezet, idő és tárbeli dinamika.

Tanulmányunk a tematikus különszámban szereplő dolgozatok olvasójának segít abban, hogy az azokban alkalmazott elemzési módszerek hátteréről bővebb információt  kapjon. A gyakorlatban alkalmazott ...

BAKSA DÁNIEL - BENK SZILÁRD - JAKAB M. ZOLTÁN: Létezik "A" költségvetési multiplikátor? Fiskális és monetáris reakciók, hitelesség és költségvetési multiplikátorok magyarországon

A fiskális politikai intézkedések növekedési hatásáról (a kormányzati multiplikátorok nagyságáról) nem csupán Magyarországon, hanem a fejlettebb országokban sem alakult ki konszenzus. Azt gondoljuk, ...