Vissza

RÉVÉSZ TAMÁS - ZALAI ERNŐ: Egy gazdaság-energia-környezet kapcsolatok elemzésére alkalmazott általános egyensúlyi (GEM-E3) modell felépítése és alkalmazása

A cikk szorosan kapcsolódik a számszerűsített általános egyensúlyi modellek elméletét, nemzetközi és hazai alkalmazásait bemutató 2012-es Szigma cikkünkhöz. Először a gyakorlati alkalmazások igényeinek megfelelően kibontjuk és kiegészítjük a stilizált alapmodellt, megvilágítva az összefüggések értelmezését és a paraméterek számszerűsítésének lehetőségeit. A következő részben a modell energetikai-környezeti modulját mutatjuk be hasonló részletezettséggel. Végül, illusztrációképpen, bemutatjuk a modell egy eredendően 2003-ban készült és frissebb adatokkal megismételt alkalmazását. Ebben azt vizsgáltuk meg, hogy mi lenne a gazdasági és környezeti hatása a paksi atomerőmű egy vagy több blokkja kiesésének, pontosabban, mi lett volna a hatása annak, ha a paksi erőmű helyett más, akkor üzemben levőkhöz hasonló műszaki adottságú és üzemelő erőműveket építettek volna fel azonos villamosenergia kapacitás biztosítására. Az elemzést és számszerű eredményeit összevetjük hasonló célra készült, de eltérő feltevéseken nyugvó CGE modellekkel végzett külföldi elemzésekkel, sőt a paksi erőmű egyik blokkjának később bekövetkezett kiesése okozta következményekkel is. Kapott eredményeink mind a nemzetközi, mind az ex post összevetés alapján kellően robusztusnak bizonyultak.