Vissza

HAUCK ZSUZSANNA: EPQ modellek változtatható minőség-ellenőrzési sebesség esetén

Jelen munkában olyan Economic Production Quantity (EPQ) modelleket vizsgálunk, melyekben minden egyes terméket átvizsgálnak eladás előtt. A selejtes termékek az átvizsgálási periódus végén egyszerre hagyják el a rendszert, arányuk valószínűségi változó. A termelési ráta és a minőség-ellenőrzés sebessége döntési változó a vállalat számára. A szűk keresztmetszet sebességének növelése csökkenti a hiányból adódó költségeket és a selejtaránytól függően hat a készleten tartási, valamint a sorozatkezdési költségekre. A sebesség növelésére vonatkozó különböző költségfüggvények mellett keressük a készletezéssel kapcsolatos összköltség minimumát. Mindezt megtesszük összefüggő ciklusokra, ahol minden periódusban ugyanannyi a selejtarány, illetve egymástól független ciklusokra is, ahol a meghibásodás százaléka periódusonként változik. Eredményeinket az Economic Order Quantity (EOQ) modell eredményeivel is összevetjük.


Kulcsszavak: EPQ modell, minőség-ellenőrzési sebesség, gazdaságos sorozatnagyság