Vissza

MISKOLCZI PANNA: A value at risk és az expected shortfall összehasonlítása történeti szimuláció segítségével

Jelen tanulmányban a pénzügyi kockázat mérésével, valamint a különböző kockázati mértékek összehasonlításával foglalkozom. Öt kockázati mértéket ismertetek, ezek a szórás, a variancia, a szemivariancia, a kockáztatott érték (VaR) és az expected shortfall (ES). Belátható, hogy ezen kockázati mértékek közül csak az ES elégíti ki az un. koherens kockázati mértékekre vonatkozó tulajdonságokat, így az ES az egyetlen mérték, amely alkalmas a kockázat mérésre. Ennek ellenére a VaR a ma legtöbbet használt kockázati mérték, így gyakorlati szempontból ezt a két mértéket hasonlítom össze. Az összehasonlításhoz a történeti utótesztelés (backtesting) módszerét választottam, melyet részletesen ismertetek mind a VaR, mind pedig az ES esetében. Az elemzést több alfa szinten, hét részvény ár adatait felhasználva végeztem el. Az elméleti és a gyakorlati vizsgálatok alapján is arra a megállapításra jutottam, hogy az ES pontosabb képet ad a kockázatról, mint a VaR.