Vissza

BUGÁR GYÖNGYI: Mérföldkövek a befektetési kockázat modellezésben

A tanulmány a befektetési kockázat modellezésében napjainkig végbement módszertani fejlődés fontosabb mérföldköveit tekinti át. A befektetési kockázat modellezése befektetés-kombinációk, azaz portfóliók kockázatának becslését igényli. E folyamat két kritikus pontját a kockázati mérték jó megválasztása és az egyes portfólió elemek közötti kapcsolat szorosságának korrekt mérése képezi. A varianciától a várható többletveszteségig illetve a lineáris korrelációs együtthatótól a kopulák alkalmazásáig tartó fejlődés főbb sajátosságainak áttekintését követően megmutatjuk, hogyan alkalmazható a kopula módszertan a várható többletveszteség becslése során.

Kulcsszavak: portfólió optimalizálás, kockázati mérték, kopula