Vissza

FORGÓ FERENC: Korreláció, torlódási játékok, a gyáva nyúl játék

Az n-személyes, kétkiszolgálós, egyszer}u, vegyes, lineáris torlódási játékok osztályát vizsgáljuk abból a szempontból, hogy mennyire képes a puha korrelált egyensúly (Forgó 2010) által biztosított társadalmi hasznosság megközelíteni a társadalmi hasznosság abszolút maximumát. Erre a célra a kényszerítési érték mérőszámát (Ashlagi et al. 2008) használjuk. Bebizonyítjuk, hogy a vizsgált játékosztályra a kényszerítési érték pontosan 2. Ennek a játékosztálynak egy alosztályát alkotják az n-személyes gyáva nyúl játékok, amelyek esetében a kényszerítési érték ugyancsak 2. Ugyanakkor, ha n = 2 (a klasszikus gyáva nyúl játék) vagy n = 3, akkor a kényszerítési érték 3 2 . Egy környezetvédelmi példán illusztráljuk, hogy miként működik a puha korrelált egyensúly protokollja.

Kulcsszavak: korrelált egyensúly, puha korrelált egyensúly, torlódási játékok, gyáva nyúl játék, kényszerítési érték