Vissza

2017. XLVIII évfolyam 1-2.

Szigma 2017 / 1-2 szám

A teljes Szigma 2017 / 1-2. szám egészben letölthető itt.

FORGÓ FERENC: Korreláció, torlódási játékok, a gyáva nyúl játék

Az n-személyes, kétkiszolgálós, egyszer}u, vegyes, lineáris torlódási játékok osztályát vizsgáljuk abból a szempontból, hogy mennyire képes a puha korrelált egyensúly (Forgó 2010) által biztosított ...

CSENDES TIBOR - DOBJÁNNÉ ANTAL ELVIRA: Nemlineáris szimbolikus transzformációk optimalizálási feladatokra

A szimbolikus algebra rendszerek elterjedése kapcsán egyre nyilvánvalóbb az optimalizálási feladatok átírásának, kedvezőbb alakra hozásának lehetősége. Az ilyen egyszerűsítések haszna többrétű lehet. ...

BUGÁR GYÖNGYI: Mérföldkövek a befektetési kockázat modellezésben

A tanulmány a befektetési kockázat modellezésében napjainkig végbement módszertani fejlődés fontosabb mérföldköveit tekinti át. A befektetési kockázat modellezése befektetés-kombinációk, azaz ...

BOZÓKI SÁNDOR - FÜLÖP JÁNOS: Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok hatékonysága

A többkritériumú döntéshozatal módszereiben gyakran alkalmaznak páros összehasonlítás mátrixokat, amelyekből megfelelő módszerekkel az összehasonlításokban részt vevő alternatívákra vonatkozóan egy ...