Vissza

VERES ZOLTÁN - TARJÁN TAMÁS: A fogyasztói termékválasztás egyéni (agyi) preferenciafüggvénye

A cikk célja, hogy multidiszciplináris forráselőzmények alapján feltárja az attribútumpreferencia-alapú termékválasztási magatartás egyes matematikai következményeit. A mögöttes preferenciák kinyilvánított preferenciákba történő áttranszformálását az agyi preferenciafüggvénnyel modellezzük. Az agyi preferenciafüggvény eltér a főáramlattól két vonatkozásban. Az egyik az, hogy az összes attribútumhoz rendelünk mögöttes preferenciarangsort, a másik, hogy a rangsorolás itt részbenrendezést is jelenthet. Megmutatjuk, hogy szigorúan tranzitív mögöttes preferenciákból intranzitív kinyilvánított preferenciát is elő tudunk állítani az agyi preferenciafüggvénnyel. A többségi elv alapján a modell nem őrzi meg szükségszer}uen a tranzitivitást a mögöttes preferenciákból a kinyilvánított preferenciába való leképezés során. A függvény működésének megértéséhez a kísérletes módszert javasoljuk a kísérleti feltételek olyan manipulálásával, amellyel felerősíthetjük azokat a hatásokat, amelyek a választás inkonzisztenciáját eredményezik. Ilyenmanipuláció a termékválasztási teszt leszűkítése a semleges attribútumokra. Egy pilot kísérlet igazolta, hogy a termékválasztás a döntési kontinuumon Markov-lánccal írható le.

Kulcsszavak: termékattribútum-preferenciák, agyi preferenciafüggvény, termékválasztás, intranzitivitás, döntési kontinuum.

JEL: A12, C15, C91, D12, M31.