Vissza

LONGAUER DÓRA - SEBESTYÉN TAMÁS: Hálózati szerkezet és endogén proeferenciák egy egyszerű cseremodellben

A tanulmányban egy olyan cseremodellt vizsgálunk, amelyben az egyén cserelehetőségeit korlátozza az őt integráló társadalmi hálózat. A szimulációk során a hálózati szerkezetet a teljes és a csillagszerű hálók közötti folytonos skálán értelmezzük, kitérünk a kezdeti készletek eloszlásának és a hálózati szerkezettel való összefüggésének kérdésére, illetve beépítjük az endogén preferenciák lehetőségét is. Vizsgálatunk tárgya elsődlegesen az, hogy a cserehálózat topológiája mennyiben befolyásolja a cserefolyamat hatékonyságát és az egyenlőtlenségi viszonyokat. Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a hálózati szerkezetnek és a preferenciák endogenitásának lényeges szerepe van mindkettő alakulásában. A skálafüggetlen hálózatok alapvetően alacsonyabb hatékonyságúak, mint a centrális vagy teljes hálók, ugyanakkor adott feltételek mellett egyenlőbb egyensúlyi eloszlást eredményeznek. A preferenciák endogenitása a készletek kezdeti eloszlásától függően felerősítheti, de meg is fordíthatja a mért hatásokat.

Kulcsszavak: hálózati szerkezet, endogén preferenciák, korlátozott csere, hatékonyság, egyenlőtlenség. 

JEL-kód: C63, D51, L14