Vissza

ULBERT JÓZSEF - TAKÁCS ANDRÁS - POSZA ALEXANDRA: Az alul- illetve túlértékeltség vizsgálata fordított diszkontált cash-flow modellel

A hagyományos diszkontált cash-flow (DCF) modell meghatározott tervezési időszakra előrejelzett pénzáram-sorozat, növekedési ráta és diszkontráta alapján a vállalat jelenlegi értékét igyekszik megbecsülni. A befektető az így kapott értéket az aktuális részvényárfolyammal összevetve tudja megítélni az adott cég illetve részvény alul- vagy túlértékeltségét. Az utóbbi évtized értékelési gyakorlatában egyre nagyobb teret nyer az ún. fordított DCF modell, amely új megközelítést alkalmazva a belső érték helyett a jelenlegi tőzsdei árat tekinti kiindulópontnak, és visszafelé dolgozva a többi paraméter azon értékét keresi, amely az árfolyam igazolásához, ,,megszolgálásához" szükséges. Ily módon a másik négy paraméter (tervezési időszak hossza, a növekedési ráta, a diszkontráta és a jelenlegi cash-flow) közül hármat a jelenben ismert tényadattal helyettesítve meghatározható a negyedik paraméter ,,kritikus" értéke, melynek validálásával, realitásának tesztelésével lehet következtetést levonni az alul- vagy túlértékeltség tekintetében. Tanulmányunkban bevezetjük a szakirodalomban eddig nem használt kritikus cash-flow fogalmát, valamint bemutatjuk a fordított DCF modell működését és használatának előnyeit, kiegészítve azt a gyakorlati alkalmazás szemléltetésével három magyar nagyvállalat (MOL, Magyar Telekom, OTP) példáján keresztül.

Kulcsszavak: diszkontált cash-flow, fordított DCF modell, kritikus cash-flow, alulértékeltség, túlértékeltség.

JEL-kódok: G12, G17, G32